Vad är ett annuitetslån?

Vad är ett annuitetslån?

19 januari, 2022 Av av etttvatre

Det finns flera olika låneformer, vilken ska man välja om man vill veta vad man ska betala varje månad?

Det kan kännas tryggt att alltid veta vad du ska betala, därför tycker flera att ett annuitetslån är bra. Annuitetslån är ett lån där du betalar ett fast belopp, en så kallad annuitet eller annuitetsbelopp, varje månad. Detta belopp innefattar ränta och låneamortering tillsammans. Skillnaden mot andra låneformer är att din bruttoutgift för samtliga lånekostnader och avbetalningar inte varierar under lånets löptid.

Annuitetslån och förändrad ränta

Om räntan går upp och ner på ditt annuitetslån finns det två olika alternativ, dessa är bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Med bibehållen annuitet betalar du samma summa även om ränta förändras, det vill säga, om räntan går upp höjs ränteandelen i månadsbetalningen och amorteringsdelen blir mindre. På detta sätt får du inga obehagliga överraskningar och du vet alltid vilken som är den totala månadssumman att betala in. Men det finns en nackdel också. När du amorterar mindre varje månad kan det betyda att själva lånetiden töjs ut och du kan få behålla lånet längre än du har planerat. Långivaren bör förstås meddela dig detta.

Med ändrad annuitet justerar man månadsbetalningen efter räntan. Detta är raka motsatsen till bibehållen annuitet, lånets löptid stannar oförändrad men månadsbetalningen justeras för att passa den nya räntan. Detta innebär att att du kan komma att betala mera, och du vet inte alltid exakt vad din månadskostnad kommer att bli. Fördelen är dock att du betalar tillbaka lånet genom att följa din ursprungliga plan, det är bara din inbetalning som ändras.

Att välja annuitetslån

Att välja annuitetslån

Om du vill ha samma månadsbetalning och detta är viktigare än den totala kostnaden för lånet – då ska du välja annuitetslån. Den stora fördelen är att du kan planera och vet vad du betalar. Du slipper också en högre månadskostnad i början av lånet, vilket uppstår i andra låneformer eftersom räntan är hög i början och sjunker i takt med att du amorterar. Om du exempelvis köper din första bostad, betalar kontantinsatsen med ett privatlån och kanske inte har råd med en högre månadskostnad i början – då kan annuitetslån vara en bra lösning. Det kan bero lite på var man är i livet.

Om du däremot är osäker på vad du kommer att tjäna längre fram, eller om du kanske kommer att förlora dina uppdrag kan det vara bra att försöka amortera så mycket som möjligt i början av låneperioden. På detta sätt minskar även räntan, och beloppet som du ska betala varje månad sjunker.

Annuitetslån är en utmärkt lösning för att hålla månadskostnaden jämn över en längre tid om du kan acceptera att du i slutändan betalar den högre totalkostnaden för lånet.